Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Tesisler ve Poligon Projeleri Değerlendirme Komisyonu

Tesisler ve Poligon Projeleri Değerlendirme Komisyonu

Bekir YILDIRIM Başkan
Mehmet PALABIYIK Üye
Kamil KAVURAN Üye
Mustafa ATALAY Üye