Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
TOHM KIŞ DÖNEMİ SPORCU ALIMI

Tarih: 14 Ocak 2018 Pazar

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM)  yeni sporcu alımları yapılacaktır.

TOHM seçme puanları yenilenmiş olup 2018 yılı için yeni sporcu alımlarında aşağıda belirtilen yeni seçme puanları uygulanacaktır.

Merkezlere girmek isteyen sporcuların 2017 yılı haziran ayından bugüne kadar federasyon yarışmalarında veya uluslararası yarışmalarda, yarıştıkları disiplin ve kategoride seçme puanlarını geçmiş olmaları gerekmektedir.

Seçme puanlarını geçmiş olan sporcuların başvuru dilekçelerini 24 ocak 2018 tarihine kadar federasyonumuza faks veya e-mail yolu ile iletmeleri gerekmektedir.

Sporcuların başvuru dilekçelerinde; hangi yarışmada kaç puan ile seçme puanını geçmiş olduklarını ve hangi merkeze, hangi statüde (gündüzlü/yatılı) girmek istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Sporcu alımlarında TOHM Uygulama Talimatı kapsamında hareket edilecek olup, başvurularda; Gündüzlü statüde alınacak sporcular için; Alt yaş sınırı 14 yaş, Üst yaş sınırı olarak 21 yaşından gün almamış olmak, Yatılı statüde alınacak sporcular için; Alt yaş sınırı 15 yaş, üst yaş sınırı olarak 21 yaşından gün almamış olmak şartı aranacaktır. TOHM’da kalma yaşı 23 olup, Gündüzlü ve Yatılı TOHM sporcuları 24 yaşından gün almaları halinde, TOHM kadrosundan çıkarılacaklardır.

Yeni başvuru yapan sporcular ile merkezlerde kayıtlı olan sporcuların 2017-2018 yılı federasyon yarışmalarındaki performansları incelenerek, tohm değerlendirme komisyonu toplantısında alınacak karar sonrasında giriş yapacak ve merkezlerle ilişiği kesilecek sporcuların isimleri belirlenecektir.