Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
HAVALI SİLAHLAR BİRİNCİ GRUP YARIŞMALARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!

Tarih: 25 Nisan 2018 Çarşamba

ÖNEMLİ DUYURU

Havalı Silahlar 1’nci Grup Yarışmaları 04-06 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon, Mersin, Sakarya ve Diyarbakır’da yapılacaktır.

Havalı ve Ateşli Silahlar 2018 yılı Genel Prensiplerinde;  görev ya da eğitim nedeni ile farklı bir ilde ikamet etmekte olan sporcularımızın mağduriyetini engellemek amacıyla en yakın grup ilinde yarışmalara katılmalarına izin verilmiş olup, mazeretlerini belgelendiren sporcularımızın Teknik Kurulumuzca uygun görülmüş ve ilgililere iletilmiştir.

Bunun dışındaki tüm talepler uygun görülmemiş olup, online başvuru formlarında belirtilen yarışma iline bakılmaksızın tüm sporcularımız Genel Prensiplerde belirtilmiş olan asıl grup illerinin yarışma listelerine dahil edileceklerdir.