Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Denetleme Kurulu

        Denetleme Kurulu

1 Hasan ÇELİK Başmüfettiş Başkan
2 Olgun GÜNEY Muhasebe Uzmanı Üye
3 Üye
4 Üye
5 Üye