Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Denetleme Kurulu

        Denetleme Kurulu

1 Hasan ÇELİK Başmüfettiş Kurul Başkanı
2 Olgun GÜNEY Muhasebe Uzmanı Üye