Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
Organizasyon Kurulu

Organizasyon Kurulu

Önal KAYA Başkan
Atila ARDIÇ Üye
Mehmet ŞAHAN Üye
Ahmet DÖLEK Üye
Önal KAYA Üye
Ahmet Ali KOCA Üye
Erol TEKİN Üye